El Festival Micròmetre seguirà enguany un estricte protocol de seguretat i prevenció amb motiu de la Covid que afecta tant l’accés del públic als espais com a les condicions individuals de protecció que seran demanades per part de l’organització al públic assistent.

Protocols que es seguiran d’acord amb la normativa vigent:

 • Desinfecció de tots els espais després de cada actuació.
 • Instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’entrada de tots els espais.
 • Compliment de l’aforament i disposició dels seients amb les distàncies de seguretat requerides (permetent que estiguin junts els qui han comprat entrades en un mateix paquet)
 • Accés i desallotjament dels espais de manera esglaonada i sota control del personal de l’organització per garantir la distància de seguretat.
 • No es facilitarà cap full de mà, ni programa del festival en paper. La informació estarà només disponible en línia.

Organització i distribució de públic:

 • Les funcions de Infanticida, Barcelona 24 hores i Fairfly tindran una distribució de cadires d’acord amb els paquets d’entrades comprats (qui compra 4 entrades alhora, trobarà les 4 cadires juntes). Les localitats no seran numerades, però sí nominals per paquets d’entrades comprats. S’assignarà fila 1 a les primeres vendes i així successivament fins a finalitzar l’aforament (menys en el cas de Molar que l’aforament envolta l’espai d’actuació).
 • Les funcions de divendres i dissabte es vendran conjuntament en una única entrada. L’abonament de divendres donarà dret a veure Molar (inauguració oficial del Festival), 4 espectacles de curta durada i Impro Side Story. L’abonament de dissabte donarà dret a veure 4 espectacles de curta durada i Lo tuyo y lo mío.
 • Pel que fa als 4 espectacles de curta durada es distribuirà el públic en 4 grups (Grup 1, 2, 3 i 4). S’informarà per correu del grup al qual pertany cada paquet d’entrades comprat. Cada grup seguirà un itinerari diferent fins a completar els 4 espais. En acabar l’itinerari, se’ls acomodarà a la seva localitat per tal que puguin veure l’últim espectacle.
 • Hi haurà dos espais de bar (Pati de Can Ratés i Bosc). Enmig del recorregut hi haurà temps de comprar beguda i/o menjar.
 • El Micròmetre Kids tindrà un aforament també limitat

Mesures individuals a seguir per públic, personal tècnic i artistes:

 • A tots el espais del festival s’ha de mantenir la distància de seguretat recomanada entre persones.
 • L’ús de la mascareta és obligatori en espais tancats i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones.
 • L’accés i desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal d’acomodació.
 • Es recomana l’arribada als espais de representació amb temps suficient per facilitar l’entrada esglaonada, i portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper.

En cas de pluja o previsió de pluja, el Festival Micròmetre tindrà lloc al centre del poble. Caldrà estar atents a www.festivalmicrometre.cat, al Facebook i a l’Instagram del Festival on s’aniran donant les informacions oportunes en cada cas.