• BASES

FESTIVAL MICRÒMETRE és un festival de teatre organitzat i gestionat per LAGUÀRDIA PRODUCCIONS i L’AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA.

FESTIVAL MICRÒMETRE es consolida, en aquesta sisena edició, com un festival de teatre de referència a Catalunya. FESTIVAL MICRÒMETRE també té la voluntat de fer visibles tant microespectacles com espectacles de petit format i durada convencional de tot tipus, fora de l’àmbit de Barcelona. Enguany, a més a més, tindrà lloc la cinquena edició de Micròmetre Kids, que l’any passat es va consolidar també com una aposta exitosa.

La convocatòria oberta de FESTIVAL MICRÒMETRE és per a microespectacles d’entre 15 i 30 minuts aproximadament, que es puguin representar en espais petits i no convencionals. L’aforament per a cada espectacle és aproximadament de 25-40 persones. Està obert a qualsevol disciplina artística (teatre, circ, dansa, màgia, música, espectacles infantils, monòlegs…) en català, castellà o anglès.

FESTIVAL MICRÒMETRE.  Sisena Edició.

S’obre la convocatòria per a la selecció d’obres de microteatre i microespectacles d’altres disciplines artístiques que formaran part del programa oficial del FESTIVAL MICRÒMETRE. Quart Micró, que tindrà lloc el 1, 2, 3 i 4 de setembre de 2022 a la masia de Can Ratés de Santa Susanna (Barcelona), un espai únic i incomparable del segle XVII que compta, entre d’altres atractius, amb una torre de refugi adossada, una piscina immensa, diverses sales i espais i uns magnífics jardins. A Can Ratés és on va néixer, el 2003, el Festival Shakespeare; actualment s’hi realitzen diversos actes culturals, com la Fira Màgica, i exposicions pictòriques.

Presentació de propostes

Les obres de microteatre o els microespectacles poden haver estat ja estrenats prèviament o sense estrenar.

La durada de l’espectacle ha de ser aproximadament de 15 minuts; no obstant, es valoraran també les propostes de fins a 30 minuts com a màxim. De cada espectacle es faran entre 4 i 5 representacions.

Les propostes s’han de presentar en un document pdf a info@festivalmicrometre.cat especificant el títol de la proposta a l’assumpte del missatge. En el pdf hi ha de constar la informació següent:

–           Nom i cognoms, telèfon i correu electrònic de la persona responsable

–           Fitxa artística: actors, actrius, director…

–           Breu curriculum amb l’experiència artística de tot l’equip

–           Breu sinopsi

–           deo o link on poder visionar la totalitat de l’espectacle. En cas de no disposar-ne, es valorarà el guió i tota aquella informació que es cregui oportuna entregar per tal de valorar la proposta en la seva justa mesura.

Les propostes presentades han de tenir uns requeriments tècnics mínims. Cada companyia s’haurà de fer càrrec dels elements escenogràfics que necessiti.

Els espais d’actuació i el seu aforament seran diversos. L’organització del Festival es reserva el dret de fer modificacions en els espais en funció de les condicions meteorològiques.

Les propostes seleccionades hauran de facilitar material divers de comunicació:

– Fitxa artística

– Cartell

– 2 fotografies d’alta resolució

– Sinopsi

El termini per a presentar propostes finalitza el dia  6 de febrer de 2022 a les 23.59h.

La primera quinzena de juny de 2022 es comunicaran les propostes seleccionades a les diverses companyies.

Condicions econòmiques

 Les companyies participants rebran entre 350€ i 400 € (en funció del número final d’actuacions fetes) com a incentiu i per a despeses diverses. Els autors dels espectacles representats seran responsables de totes les obligacions generades pels drets d’autor i de reproducció vinculats a la seva obra.

 Altres

L’organització pot introduir les modificacions que cregui oportunes. Participar en aquesta convocatòria implica que tant els autors com els directors i els actors que prendran part a les representacions, accepten completament totes les condicions esmentades en aquestes bases. Les inscripcions i representacions que no compleixin les condicions establertes en quedaran automàticament excloses.

  • Espai Taller

  • Espai cuina

  • Espai pati

  • Espai torre

  • Espai pati de pedra

  • Sala blava

  • Sala de premsa

  • Bancs de pedra

  • Taberna

  • Espai bosc