• BASES

Bases FESTIVAL MICRÒMETRE

FESTIVAL MICRÒMETRE és un festival de microteatre i microespectacles organitzat i gestionat per LAGUÀRDIA PRODUCCIONS i l’AJUNTAMENT DE SANTA SUSANNA.

FESTIVAL MICRÒMETRE es consolida, en aquesta tercera edició, com un festival de microteatre i microespectacles de referència a Catalunya. FESTIVAL MICRÒMETRE també té la voluntat de fer visibles microespectacles de qualitat de tot tipus fora de l’àmbit de Barcelona així com espectacles de petit format. Enguany, a més a més, tindrà lloc la segona edició de Micròmetre Kids, que l’any passat va ser tot un èxit.

FESTIVAL MICRÒMETRE segueix la fórmula d’oferir microespectacles d’entre 15 i 30 minuts aproximadament, en espais petits i no convencionals. L’aforament per a cada espectacle és aproximadament de 20-30 persones. Està obert a qualsevol disciplina artística (teatre, circ, dansa, màgia, música, espectacles infantils, monòlegs…) en català, castellà o anglès.

 FESTIVAL MICRÒMETRE. Tercer Micró.

S’obre la convocatòria per a la selecció d’obres de microteatre i microespectacles d’altres disciplines artístiques que formaran part del programa oficial del FESTIVAL MICRÒMETRE. Tercer Micró, que tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 de setembre de 2019 a la masia de Can Ratés de Santa Susanna (Barcelona), un espai únic i incomparable del segle XVII que compta, entre d’altres atractius, amb una torre de refugi adossada, una piscina immensa, diverses sales i espais i uns magnífics jardins. A Can Ratés és on va néixer, el 2003, el Festival Shakespeare; actualment s’hi realitzen diversos actes culturals, com la Fira Màgica, i exposicions pictòriques.  

Presentació de propostes

Les obres de microteatre o els microespectacles poden haver estat ja estrenats prèviament o sense estrenar.

La durada de l’espectacle ha de ser aproximadament de 15 minuts; no obstant, es valoraran també les propostes de fins a 30 minuts com a màxim. De cada espectacle es faran entre 3 i 5 representacions.

Les propostes s’han de presentar en un document pdf a info@festivalmicrometre.cat especificant el títol de la proposta a l’assumpte del missatge. En el pdf hi ha de constar la informació següent:

–  Nom i cognoms, telèfon i correu electrònic de la persona responsable

Fitxa artística: actors, actrius, director…

–  Breu curriculum amb l’experiència artística de tot l’equip

Breu sinopsi

–  Vídeo o link on poder visionar la totalitat de l’espectacle. En cas de no disposar-ne, es valorarà el guió i tota aquella informació que es cregui oportuna entregar per tal de valorar la proposta en la seva justa mesura.

Les propostes presentades han de tenir uns requeriments tècnics mínims. Cada companyia s’haurà de fer càrrec dels elements escenogràfics que necessiti.

Els espais d’actuació i el seu aforament seran diversos. L’organització del Festival es reserva el dret de fer modificacions en els espais en funció de les condicions meteorològiques.

Les propostes seleccionades hauran de facilitar material divers de comunicació:

– Fitxa artística

– Cartell

– 2 fotografies d’alta resolució

– Sinopsi

El termini per a presentar propostes finalitza el dia 14 d’abril a les 23.59h.

Com a molt tard, la setmana de l’1 al 7 de juliol es comunicaran les propostes seleccionades a les diverses companyies.

Condicions econòmiques

 Les companyies participants rebran entre 300 i 400 € (en funció del número final d’actuacions fetes) com a incentiu i per a despeses diverses. Els autors dels espectacles representats seran responsables de totes les obligacions generades pels drets d’autor i de reproducció vinculats a la seva obra.

Altres

L’organització pot introduir les modificacions que cregui oportunes. Participar en aquesta convocatòria implica que tant els autors com els directors i els actors que prendran part a les representacions, accepten completament totes les condicions esmentades en aquestes bases. Les inscripcions i representacions que no compleixin les condicions establertes en quedaran automàticament excloses.

En cas que sorgeixin bolos o actuacions diverses fora de les dates del Festival, la retribució per a les companyies es pactarà segons les condicions de cada espai on siguin contractades.

Enguany hem arribat a una acord amb l’Almeria Teatre de Barcelona perquè una selecció de 4 espectacles, triats per un jurat, d’entre tots els participants al Festival, es puguin veure en temporada en aquest teatre. Es representaran sota el títol de “Micròmetre a l’Almeria Teatre”.

  • Espai Taller

  • Espai cuina

  • Espai pati

  • Espai torre

  • Espai pati de pedra

  • Sala blava

  • Sala de premsa

  • Bancs de pedra

  • Taberna

  • Espai bosc